Schibsted bedrift

Det koster lite å få ansatte som tenker større

Det koster lite å få ansatte som tenker større

Type prosjekt

Kommunikasjonskonsept
Artikler
Film
Copy
Design
Bilder

Oppgave

Store tanker kan komme på uventede steder, men hva skal til for at de skal få næring til å blomstre? Manus står bak Schibsted Bedrifts nye kommunikasjonskonsept «Det koster lite å få ansatte som tenker større». I første kampanjeuttak bar det ut i blomsterbedet med konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund.

Løsning

Målet var å løfte kommunikasjonen opp fra et rent produktfokus, og heller legge trykk på hva som skjer når man lar de ansatte få tilgang til ulike nyhetskilder og nye impulser: Nemlig at det gir grobunn for nye ideer og store tanker.

Sammen med filmen har artikler og intervjuer til nettsiden, nativeinnganger og poster til sosiale medier skapt godt engasjement og gode resultater for kunden.