Oslo Kommune Klimaetaten

Støtte for klimatiltak

Støtte for klimatiltak

Type prosjekt

SoMe-kampanje
Artikler
Videoproduksjon
SoMe-annonser

Underleverandør

Vild

Oppgave

Målet med kampanjen var å øke kjennskapen til tilskuddsordningen i relevante målgrupper og påvirke flere til å søke. Kampanjen måtte kunne leve gjennom skiftende sesonger, og det måtte være mulig å tilpasse den til de forskjellige kanalene. Vi fikk i tillegg ansvar for kjøp, optimalisering og rapportering av resultater fra sosiale medier.

Utfordringene lå i at tilskuddsordningene til kommunen er lite kjent, og i at målgruppen er snever: Vi skulle treffe de som sitter i styrene i borettslag og sameier, og beslutningstakere med klima- og energiansvar i bedriftene. Sekundærmålgruppen var større, og vel så viktig: Beboere og ansatte måtte gjøres kjent med ordningen, slik at de kan legge press på styrene sine fremover. 

Løsning

For isolasjonstemaet lot vi to husholdninger fortelle akkurat hvordan det påvirker dem at det er kaldt hjemme, mens det for tilskuddsordningen for solcellepaneler, er en styreleder i et sameie og en bærekraftsansvarlig i en bedrift som forteller hvor mye de faktisk kan spare ved å benytte seg av tilskuddsordningen for solceller. 

Disse historiene ble formidlet både gjennom film, artikler og foto, og ble distribuert effektivt i sosiale medier via både animerte og statiske annonser.