Møbelringen

Møbelarven

Møbelarven

Type prosjekt

Filmproduksjon
Artikler inkl. foto

Oppgave

En stor andel av Møbelringens 67 butikker landet over drives av andre-, tredje- og fjerdegenerasjons møbelhandlere. Hva ligger i denne arven – hvilke valg må tas før man velger å ta over roret på en møbelforretning bygget på år av erfaring, slit og svette? Hvordan fornyer man seg og samtidig beholder sjelen i butikken?

Løsning

For å vise den fagkunnskapen og den lidenskapen for håndverk som bor i de mange generasjonsbedriftene til Møbelringen, har vi laget en serie minidokumentarer. I filmene får vi møte noen av dem som har tatt over, og noen av dem som har gitt videre sin møbelarv etter et langt liv på butikkgulvet.

Hjem til Etne

Møbler for livet

Kremmerens familiearv

Arven etter oldefar