Infofilm for Bufdir

Jeg er deg

Jeg er deg

Type prosjekt

Idéutvikling
Videoproduksjon

Oppgave

Mange unge på barnevernsinstitusjon har behov for hjelp utover det som kan gis gjennom institusjonen, og terskelen for å oppsøke profesjonell hjelp er relativt høy. Som et ledd i å oppfordre målgruppen til å oppsøke og motta profesjonell assistanse, fikk Manus i oppdrag å utvikle en film som senker terskelen og bidrar til at målgruppen nyttiggjør seg av psykiske helsetjenester hos psykolog eller annet medisinsk fagpersonell. 

Målsetningen med filmen er altså å informere om psykiske helsetjenester og motivere ungdommene til å benytte seg av tilbud de har behov for. 

Løsning

Med mål om å finne en balanse mellom det å få ungdom med behov til å oppsøke hjelp, og unngå å trigge uønskede handlinger eller konsekvenser i en svært sårbar målgruppe, intervjuet vi en rekke unge mennesker med bakgrunn fra institusjonsapparatet. Vi intervjuet også psykologer og hadde samtaler med ressurspersoner fra Bufdir for å få det nødvendige faglige bakteppet for manus og filmscenene. 

I selve filmen beveger vi oss gjennom fire scener og miljøer som representerer hver sin historie og tema. Hver scene er lyssatt og regissert i henhold til tema, og i hver scene er det en skuespiller som representerer personen som snakker. Skuespillerens fremste rolle er å utstråle ro og styrke gjennom bevegelse og kroppsspråk. Dette for å symbolisere at personen har overvunnet utfordringen som blir beskrevet.

Vi ønsket ikke å kun lage en standard informasjonsfilm uten appell i målgruppen. Vi var gjennom hele prosessen svært bevisste på å tilpasse den til målgruppens premisser og måte å konsumere media på. Ved siden av at situasjoner og historiene er gjenkjennelige og sterke, har vi jobbet mye med filmatiske grep, språk og cast.

Språket er direkte, tidvis røft, og i tråd med hvordan ungdom faktisk snakker. Skuespillerne representerer et tverrsnitt av unge i institusjonsapparatet, både hva angår alder, kjønn, etnisitet og geografi.