Frivillighet Norge

Frivillig­hetens museum

Frivillig­hetens museum

Type prosjekt

Kampanjeside/innholdsunivers
Artikler
Videoproduksjon

Link

frivillighetensmuseum.no

 

Oppgave

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 ønsket Frivillighet Norge å arrangere en utstilling for å synliggjøre hvor viktig frivillig arbeid er i samfunnet. 

Løsning

Manus utviklet konseptet «Frivillighetens museum», en digital utstilling hvor vi stiller ut tilsynelatende normale gjenstander som representerer ulike deler av det frivillige arbeidet i Norge i dag. Med hver gjenstand følger også erfaringene fra en eller flere frivillige innenfor den delen av frivilligheten, og vi får oppleve det frivillige arbeidet gjennom deres øyne. Dermed står gjenstandene som bevis på den frivillige innsatsen som ligger bak, og historien som følger gjenstandene gir et innblikk i en liten del av frivilligheten – og hvor viktig den er for samfunnet.

Lanseringsteaser

Før Frivillighetens museum ble lansert i 2022, ble det vist små teasersnutter på reklameskjermer på flere togstasjoner og kjøpesentre.

På frivillighetensmuseum.no fortelles historiene bak frivilligheten gjennom gjenstander som er utstilt i et eget digitalt museum – tydelig inspirert av et tradisjonelt fysisk museum.

Gjenstandene som representerer de ulike delene av frivilligheten er satt inn i en ramme hvor en filmloop viser dem roterende på en pidestall.

I tillegg til hovedleveransen frivillighetensmuseum.no har vi produsert støttemateriell til sosiale medier, skjermer på togstasjoner og kjøpesentre, og til bruk på lokale markeringer og arrangementer rundt om i landet.

Da museet ble lansert i februar 2022 – Frivillighetens år – var det 10 ulike gjenstander med tilhørende historier som var utstilt. For hver måned i Frivillighetens år, ble det utstilt en ny gjenstand med tilhørende historie om frivilligheten bak.