Schibsted Bedrift

Frem­tidens arbeids­plass

Frem­tidens arbeids­plass

Type prosjekt

Fotoportretter
Webinar
Bannere

Oppgave

«Er din bedrift rustet for fremtidens arbeidshverdag – og hvor ligger egentlig fremtidens kontor?»

I denne kampanjen for Schibsted Bedrift ser vi på mulighetene og problemstillingene som er knyttet til fremtidens arbeidsplass. Etter en lang periode med hjemmekontor som hovedkontor, skal mange arbeidstakere nå tilpasse seg en hybrid arbeidshverdag.

Med det blir behovet for å dele kunnskap med kolleger uansett hvor de måtte befinne seg i verden, og å tenke de store tankene uavhengig av størrelsen på kontorplassen vi sitter på, stadig viktigere.

Løsning

Gjennom fotoportretter og korte tekster lot vi arbeidstakere fra forskjellige steder i landet og ulike kunnskapsintensive bransjer vise frem sitt kontor.

Campingvogn, seilbåt og hytte var noen av kontorene som viste mulighetene som nå finnes i den nye arbeidshverdagen.